Djupvågsbehandling - nyhet i Finland

Som en av de första i Finland kan jag erbjuda bindvävsbehandling / djupvågsbehandling med den svenskutvecklade maskinen "AtlasOrange1". Det är en skonsam, effektiv och behaglig behandlingsform som jobbar med bindvävsstrukturen med långa pulserande vibrationer och når även djupa strukturer. Behandlingen är smärtfri och har en lugnande inverkan, en del klienter somnar under behandlingen.

 

"De senaste årens forskning visar att fascia har en mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vi tidigare trott.

Fascia är ett nätverk av bindväv utan början och slut och det omsluter i princip allt i kroppen – från muskler och skelett, till organ och celler. Om fascia klibbar ihop eller blir inflammerad kan det leda till att vi får svårt att röra oss och att vi får ont.

Behandlingsmaskinen AtlasOrange1 arbetar med muskler, nervsystem och fascia på ett effektivt men skonsamt sätt. Fasciavågorna sprids via kedjor av bindvävsstrukturer genom hela kroppen når stora områden på kort tid. Vågorna skakar loss spänningar och låsningar i fascian vilket ökar rörlighet och mjukhet samt förbättrar flödet i kroppen." (www.atlasbalans.com).